საწარმოო შესაძლებლობები

მექანიკური დამუშავება

მექანიკური დამუშავების მიზნებისთვის საწარმოს გააჩნია სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე მანქანა-დანადგარები, რომლებიც გამოიყენება შემდეგი ოპერაციებისთვის:

 • დეტალების დამუშავება პროგრამული მართვის ჩარხებზე.

პროგრამული ჩარხი DMC103V - გაბარიტები 1000x600x400; აღნიშნული ჩარხი შესაძლებლობას იძლევა დამზადდეს დეტალები მაღალი სიზუსტით და ზედაპირის ფაქიზი დამუშავებით.


 • ღარვის ოპერაციები პროგრამული მართვის ჩარხებზე. შესაძლებელია შესრულდეს დეტალები ზომებით 7600x1800x800-მდე.

(პროგრამული საფრეზი და სახარატო 5 კოორდინატიანი ჩარხები, რომლებიც აღჭურვილია ინსტრუმენტების მართვის პროგრამით; პროგრამული საფრეზი 5 კოორდინატიანი ჩარხები DMG DMU70 evolinear, რომლებსაც ასევე გააჩნიათ ინსტრუმენტების მართვის პროგრამა).


 • სახარატო ოპერაციები ვერტიკალურ სახარატო პროგრამული მართვის ჩარხზე ზომებით დიამეტრი 3200 მმ-მდე, სიმაღლით 1000 მმ-მდე.

 

 • შიდა და გარე ერთი და მრავალმუხლიანი სხვადასხვა ცილინდრული და კონუსური კუთხვილების გაწმენდა სალესი ჩარხით 5К822В

 

 • სახარატო ოპერაციები პროგრამული მართვის ჩარხზე ზომებით ф1200-მდე სიგრძით    6000-მდე.

 

კუთხვილის დიამეტრი 2-95 მმ, მეტრული კუთხვილის ბიჯი - 0,25-12,  დუიმური კუთხვილის ძაფები - 1’ 28 – 4, 5’, გამწმენდი კუთხვილის მაქსიმალური სიგრძე - 270 მმ.

 

 • ღრმად ბურღვის ოპერაციები: შესაძლებელია დიამეტრით 200 მმ და სიგრძით 2000 მმ სიგრძის ცილინდრების დამზადება.

 

ნამზადებისა და ტვიფრების წარმოება 

ფურცლოვანი მასალის ცივი ტვიფრვა მექანიკური და ჰიდრავლიკური პრესებით და ვარდებადი უროთი:

კონტურული დაშრევება

კონტურული დამუშავება ხდება წყლით ჭრის (Water Jet Nano-Jet , 5 კოორდინატიანი, CNC და Water Jet 2000X5000 მმ CNC, 3 კოორდინატიანი) და პლაზმური ჭრის (Plasma Jet PP260A, CNC) ჩარხების მეშვეობით; 2000х5000 სისქე  0.5200 მმ-მდე.

პრესი “erfurtze” 800х1000 , h~220 მმ, S-3 მმ-მდე

პრესი “K350A” 1400х2500 , h~160 მმ, S-3 მმ-მდე.

 

 • სხვადასხვა სირთულის დეტალების დამუშავება ვარდებადი უროთი. გაბარიტები - 1250х1250 ,  S- 3 მმ 
 • ფურცლოვანი მასალის დამუშავების მიზნით საწარმო იყენებს სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებს, როგორებიცაა საჭრელი ფირფიტები (SHEAR CNC HVR 3100X6MM) და ფურცელსაღუნი ჩარხები POWER-BEND 3100X200 L -3000 მმ, S-10 მმ-მდე
 • Siempelkamp”- 650х1600х3  h~150 მმ
 • “Коломна”   - 650х2600х3  h~100 მმ

                                                                                           

მილგაყვანილობების და შლანგების დამზადება

თვითმფრინავების და ვერტმფრენების სისტემებისთვის საწარმოში მზადდება სხვადასხვა ტიპის მილები და შლანგები. ესენია: 

 

 1. საწვავის სისტემა
 2. დაზეთვის სისტემა
 3. ჟანგბადის სისტემა
 4. პნევმატური სისტემა
 5. ჰიდრავლიკური სისტემა
 6. ჰაერის კონდიცირების სისტემა

მილგაყვანილობების დამზადებისას გამოიყენება შემდეგი მასალები: АМГ2М, 12Х18Н10Т, М2М, М3М.

მილების და შლანგების ღუნვა ხდება როგორც ხელით, ასევე მილების საღუნი ჩარხით (5000 JUTEC) 6 მმ-დან 50 მმ-მდე, სიგრძით 4500 მმ-მდე.

 

ალუმინის მილების ხელით ღუნვისას გამოიყენება სილით ტენვის და აირით გახურების მეთოდი

10 მმ დიამეტრამდე უჟანგავი ფოლადის მილების ღუნვა ხდება Bowden-ის დანადგარის გამოყენებით, ხოლო 10 მმ-ზე დიამეტრის შემთხვევაში გამოიყენება ნიტრატის ფენური სითხე.

6 მმ-დან 50 მმ-მდე დიამეტრის ნებისმიერი მასალით დამზადებული მილების ღუნვა ხდება მილების საღუნი ჩარხის საშუალებით.

მილების გამოცდა ხდება 15 ატმოსფერომდე წნევის პირობებში.

 

თერმული დამუშავება

 

თერმული დამუშავება

 

 

დისპერსიული გამყარება

СШ3 ღუმელი

Ф400-1800, 1300X800

მოწვა

СНО ღუმელი

1500x800x400

წრთობა

СНО ღუმელი

1300x800

დაყოვნება

СШ3 ღუმელი

Ф1050X350

ფოლადის დანახშირბადიანება

СНО ღუმელი

1100x650

 

დაფარვა

დაფარვა

 

 

გოგირდის მჟავა

ავზი

1400x600

AL კონვერსიული დაფარვა

ავზი

1400x600

მყარი ანოდირება

ავზი

1000x400

მოქრომვა

ავზი

1500x600

ნიკელირება

ავზი

1000x700

Cu დაფარვა

ავზი

400x400

მოკადმიუმება

ავზი

1000x600

Zn დაფარვა

ავზი

1000x700

Ag დაფარვა

ავზი

300x200

უჟანგავი ფოლადის პასივაცია

ავზი

100x500

 

საწარმოში ასევე არსებობს კონვეიერის ტიპის ავტომატური შეღებვის დანადგარები.

 

ლითონების დნობა და ფორმირება

დნობა, ჩამოსხმა

 

 

ალუმინი

ღუმელი

250 კგ

რკინა

ღუმელი IST 0.4

230 კგ

ცხელი ფორმირება

 

 

ალუმინის და რკინის შენადნობები

ღუმელი 

400X600----20 კგ

ვაკუუმური ჩამოსხმა

ღუმელი VS1000 

Al- 3 კგ; Cu- 10 კგ

 

სხვადასხვა ტიპის შედუღების გამოყენება 

საწარმოს გააჩნია თანამედროვე შედუღების აპარატები და კვალიფიციური შემდუღებლები, რაც უზრუნველყოფს შედუღების მაღალ ხარისხს და საიმედოობას. არსებული რესურსებით, შესაძლებელია შედუღდეს ნახშირბადოვანი, უჟანგავი და ცეცხლგამძლე ფოლადი, ასევე ალუმინის, მაგნეზიუმის, ტიტანის და სპილენძის შენადნობები. შედუღების სისქე 0,8 მმ-დან 20 მმ-მდე.

შედუღება

 

 

MIG

Kempact 2530

300A

ХМС 400

300A

TIG

ВСВУ-315

350A

Thyrinetal 200

300A

Dinasty 300DX

300A

MMA

Marc -500

500А

Deka

600А

ИСВУ-315

350А

რკალური შედუღება

МТН 1001 ухл4

600А

МТ1928ухл4

328А

 

კომპოზიციური მასალები

საწარმოში მზადდება სხვადასხვა დეტალები ნახშირბადის ბოჭკოს კომპოზიციური პლასტიკატის/ბოჭკოვანი მინის მასალებისგან ფიჭური შემავსებელის გამოყენებით.

 • სველი დაშრევება
 • ნახშირბადის „პრეგრეგით“ დაშრევება
 • ვაკუუმური მეთოდით ფორმირება
 • საშრობი კამერით გამყარება

 

დეტალების დამზადება მინაქსოვილის მასალით.

კარაკასების დამზადება კომპოზიციური მასალებისაგან.

კომპოზიციური მასალების დამზადება

ღუმელი

8000X1800X1800, 2500C

 

 

 

რეზინის პროდუქციის დამზადება

პრესი 212 ტონა, დიაპაზონი 580x580 მმ

პრესი 260 ტონა, დიაპაზონი 780x780 მმ

პრესი 400 ტონა, დიაპაზონი 580x580 მმ

სუ-25უბ, მიგ-21 და მიგ-21უმ ტიპის თვითმფრინავების რეზინის საწვავის ავზების დამზადება ავტოკლავის გამოყენებით

 

რეზინის პროდუქციის დამზადება

პრესი

212 ტონა---580X580

 

260 ტონა---780X780

 

400 ტონა---580X580

რეზინის საწვავის ავზების დამზადება 

ავტოკლავი

სუ-25უბ, მიგ-21 და მიგ-21უმ თვითმფრინავის საწვავის ავზები

 

პლასმასის ნაწილების დამზადება

 

პლასმასის ნაწილების დამზადება 

Kyas-105 თერმოპლასტიკური დანადგარი

60 გრ

 

(ახალი მოწყობილობის შეძენის შემდეგ, შესაძლებელი გახდება უფრო დიდი წონის დეტალების დამზადება)

 

სპეცაღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების დამზადება

სპეცაღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების საწარმოები ამზადებენ შემდეგი ტიპის სპეც. ინსტრუმენტებს და აღჭურილობებს:

საჭრელი იარაღები: ფრეზები, საფართები, გარე და შიდა საკუთხავები, გრავირების საჭრელები და დანები, ხის დამამუშავებელი ჩარხის იარაღები.    

ყველა სახის აღჭურვილობები, პრეს-ფორმები რეზინის და პლასმასის მასალებისთვის, სხვადასხვა ჰიდრო და პნევმატური მოწყობილობები.

 

საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები 

კოორდინატების საზომი ხელსაწყო ТЕСИС IMS Premier 10.15.10 სამუშაო მაგიდის ზომა: 1500x1000x1000

ნაკეთობის შესამოწმებელი ხელსაწყო-სპექტრომეტრი (Foundry master)

დეტალის პროფილის საკონტროლო ხელსაწყო ProfiloProjector - Optical Projector Starrett HE400Mk3.