სერტიფიკატები

სერტიფიკატები

BUREAU VERITAS Certification-ის მიერ გაცემული სერტიფიკატები თამ-ის ხარისხის მართვის სისტემის EN9100:2009-ის და ISO9001:2008-ის მოთხოვნების მიმართ შესაბამისობაზე. 


                                                                        

 

სერტიფიკაციის სფერო: პროექტირება, წარმოება და მომსახურება სამხედრო და სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების, კომპონენტების და ნაწილების.

 

ლიცენზიები

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზიები. 

 

  • სამხედრო-საბრძოლო იარაღის სახეობების (ყველა ტიპის თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, ნაღმმტყორცნების, ყუმბარმტყორცნების, მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების) დამზადების, წარმოების გენერალური ლიცენზია;
  • სამხედრო-საბრძოლო იარაღის სახეობების (ყველა ტიპის თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, ნაღმმტყორცნების, ყუმბარმტყორცნების, მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების) შეკეთების (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) გენერალური ლიცენზია;
  • სამხედრო-საბრძოლო იარაღის სახეობები(ყველა ტიპის თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, ნაღმმტყორცნების, ყუმბარმტყორცნების, მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების) ვაჭრობის გენერალური ლიცენზია.

 

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზიები (შპს „თბილავიამშენი“ – მმართველი კომპანია):

 

  • სამხედრო-საბრძოლო იარაღის სახეობების (ყველა ტიპის თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, ნაღმმტყორცნების, ყუმბარმტყორცნების, მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების) დამზადების, წარმოების გენერალური ლიცენზია;
  • სამხედრო-საბრძოლო იარაღის სახეობების (ყველა ტიპის თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, ნაღმმტყორცნების, ყუმბარმტყორცნების, მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების) შეკეთების (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) გენერალური ლიცენზია;
  • სამხედრო-საბრძოლო იარაღის სახეობები(ყველა ტიპის თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, ნაღმმტყორცნების, ყუმბარმტყორცნების, მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების) ვაჭრობის გენერალური ლიცენზია.

საავიაციო ინდუსტრიაში „თამ“–ი საკმაოდ მაღალი რეპუტაციით სარგებლობს, რომლის ხარისხის მართვის სისტემა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს.

2001 წლიდან „თამ“–ის ხარისხის მართვის სისტემა სერტიფიცირებულია საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001-ის მიხედვით და 2006 წლიდან  EN 9100-ის მიხედვით სასერთიფიკაციო ორგანოს TUV CERT  მიერ (გერმანია).

2016 წელს ხარისხის მართვის სისტემა სერტიფიცირებული იქნა Bureau Veritas -ის მიერ
ISO 9001 და EN 9100-ის მიხედვით რის შედეგად გაიცა სერთიფიკატი ნომერი: UK302016-1.