მიგ–21 ტიპის გამანადგურებელი თვითმფრინავი (მოდიფიკაციები მიგ-21უ, მიგ-21უს, მიგ-21უმ)

მიგ–21 ტიპის თვითმფრინავებთან დაკავშირებით საწარმოდამკვეთს სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებებს:

 

  • კაპიტალური რემონტი;
  • მიმდინარე რემონტი;
  • მოდერნიზაცია;
  • რბილი ავზების მიწოდება (ყველა მოდიფიკაციის თვითმფრინავისთვის).