მოდერნიზირებული სუ 25

სუ–25კ–ის მოდიფიკაციები, სუ–25უბ და სუ–25კმ, გამიზნულია ქვეითი ჯარების საჰაერო მხარდაჭერისთვის და რომლის ფუნქციაა გაანადგუროს ბრძოლის ველზე მოწინააღმდეგის უძრავი და მოძრავი სახმელეთო მიზნები როგორც დღისით, ისე - ღამით.